Pomáhame digitalizovať bankovníctvo, telekomunikácie, utility, verejný sektor alebo zdravotníctvo a vyvíjame produkty podľa Priemysel 4.0 a IoT. Využite túto expertízu aj vy.

Financie

Modernizujeme svet finančných služieb pomocou digitálnych inovácií v oblastiach bankovníctva, investičného bankovníctva, poisťovní a leasingových inštitúcií. Pomocou no-code a low-code platforiem zjednodušujeme prácu s digitálnymi nástrojmi a zrýchľujeme vývoj interných aplikácií. S využitím inovatívnych technológií pomáhame klientom získať 360⁰ pohľad na ich podnikanie a implementovať core banking aplikácie.

Prípadové štúdie:

ceska sporitelna logo tb logo raiffeisenbank logo mopet logo

Utility

Poskytujeme konzultačné služby v oblasti licenčného manažmentu tj. aktívnu správu a ich optimalizáciu v spolupráci s partnermi Microsoft, VMware, Oracle a SAP. Pomáhame optimalizovať obchodné modely pomocou digitálnej transformácie. Pomáhame zlepšovať služby koncovým zákazníkom, automatizovať kľúčové operácie a optimalizovať interné procesy.

Prípadové štúdie:

caa logo

Priemysel

Naším cieľom je sprevádzať našich klientov v priemyselnej oblasti na ich ceste digitalizáciou. S využitím Microsoft Cloud platformy urýchľujeme proces digitalizácie backoffice a aplikácií. Pre klientov vytvárame moderné digitálne pracoviská pomocou sady nástrojov Microsoft 365, zefektívňujeme prácu s dokumentmi a zlepšujeme internú komunikáciu.

Náš tím konzultantov vám pomôže s nastavením procesov a výberom vhodných nástrojov, a to nielen v oblasti IT.

Prípadové štúdie:

korado logo asahi

Verejná správa

Snažíme sa pomáhať s digitalizáciou štátnej správy, ktorá by mala zaistiť komunikáciu medzi vládou, verejnými i súkromnými inštitúciami a občanmi pomocou informačných systémov. Naším cieľom je obmedziť nutnosť osobného dochádzania na úrady a papierovania. Vybavovanie bežných prevádzkových záležitostí sa tým výrazne zrýchli a tiež zlacnie, pretože by malo fungovať automaticky bez nutnosti zásahov úradníkov.

Otázky:

  • Potrebujete pomôcť s digitalizáciou štátnej správy?
  • Chcete získať do vášho tímu IT špecialistov?
  • Potrebujete zefektívniť a štandardizovať vývoj aplikácií?

Prípadové štúdie:

mpo logo uzis dspraha9 logo

Telekomunikácie

V dnešnej dobe charakterizované stále s rastúcou úrovňou digitalizácie sú telekomunikačné spoločnosti základom modernej ekonomiky. To kladie zvýšené nároky na ich fungovanie a systémy, ktoré musia byť flexibilnejšie, dostupnejšie a podporujúce potrebnú inováciu, a to bez zvyšujúcich sa nákladov na ich prevádzku. Našim zákazníkom pomáhame v rôznych oblastiach od vnútornej transformácie cez analýzu, architektúru a testovanie až po špecifické služby ako je napríklad IP TV či dodávku real-time prvkov sieťovej infraštruktúry (napr. PCF/PCRF).