Premeňte svoju víziu na lepší softvér na skutočnosť, vďaka nášmu zákazkovému vývoju

Vývoj

Získajte softvér na kľúč. Máme skúsenosti s riadením vývoja, tvorbou zadania, analýzami požiadaviek a služieb. Vďaka tomu vám navrhneme to najvhodnejšie riešenie a postaráme sa ako o vývoj, tak aj súvisiacu implementáciu a integráciu. Odpadnú vám tak starosti so zháňaním IT špecialistov aj adopciou nového softvéru.

Pomôžeme vám aj s testovaním, zaistením kvality softvérového riešenia, podporou a rozvojom po jeho nasadení.

Prípadové štúdie:

skoda auto logo schhs logo mopet logo

Zákazkový vývoj

Vyvinieme alebo dodáme softvér na mieru vašej spoločnosti. Navrhneme vhodné riešenie a zaistíme vývoj a súvisiacu implementáciu a integráciu. Využite naše skúsenosti s riadením, tvorbou zadania a analýzou požiadaviek pre efektívny vývoj vašich nových firemných aplikácií.

Microsoft vývoj

Náš skúsený tím na .NET, C# či Power Apps vám pomôže agilne vyvinúť digitálne riešenie podľa vašich potrieb alebo doplní váš súčasný vývojový tím. Vyvíjame podnikové riešenia pre Microsoft Azure a vytvárame robustné, spoľahlivé a škálovateľné desktopové aj webové aplikácie. Sme certifikovaným Microsoft partnerom.

Webový vývoj

Zaistíme pre vás vývoj a design prezentačných webových stránok, webových aplikácií a portálov. Zintegrujeme vaše obchodné systémy a procesy, aby ste už nemuseli dohľadávať a prepisovať dáta. Doplníme funkcionality do existujúcich aplikácií, aby vám slúžili lepšie.

Prečítajte si viac

Mobilný vývoj

Získajte mobilné aplikácie, ktoré oslovia vašu cieľovú skupinu. Náš skúsený tím mobilných vývojárov sa vám bude venovať od designu cez vývoj až po testovanie a spustenie. Vďaka natívnemu prístupu vám zaistíme užívateľsky prívetivé, bezpečné a výkonné aplikácie.

No-code, low-code vývoj

Vytvárajte aplikácie bez zložitých programovacích jazykov. Využite vizuálne integrované vývojové prostredie a obsiahlu sadu funkcionalít, ktorá konsoliduje základné nástroje potrebné na „modelovanie“ a testovanie softvéru. Znížte náklady projektov a zvýšte efektivitu vývoja aplikácií včase.

 
 
 

Testing

Uistite sa, že vaše systémy a aplikácie sú plne funkčné a spĺňajú vaše požiadavky. Poskytujeme kvalifikovaných odborníkov a komplexné testovacie služby a riešenia. Okrem samotného testovania vám ponúkame naše odborné znalosti prostredníctvom konzultácií a školení. Nájdite si čas na to, čo je pre vás kľúčové, a zverte nám testovanie vašich systémov.

Testovanie softvéru

Využite služby manuálneho a automatizovaného testovania s dôrazom na používanie osvedčených metodík, ako sú RUP, ISTQB alebo Agile. Zameriavame sa na kľúčové koncepty traceability, good enough quality a risk-based analysis. Neustále zlepšujeme proces testovania pomocou cyklu Plan-Do-Check-Act.

Stratégie testovania

Posilnite alebo vybudujte svoje testovacie kompetencie a zefektívnite svoje procesy podľa TMMi. Pomôžeme vám sledovať a implementovať najlepšie a najvhodnejšie trendy v odvetví. Naši odborníci vám poskytnú spoľahlivé odporúčania založené na relevantných údajoch.

Flexibilné a skúsené tímy

Nájdeme a zostavíme pre vás ideálny tím s potrebnými zručnosťami a skúsenosťami. Špecializujeme sa na vyhľadávanie kľúčových úloh a budovanie silných tímov. Aktívne podporujeme testovaciu komunitu na stránke www.contractors.cz.

Testovanie a vývoj SW

Zvýšte kvalitu a efektivitu svojho vývoja. Pomôžeme vám nájsť spoločné riešenia. Ušetríme čas správnym testovaním pomocou prenesenia testov na čo najnižšiu úroveň. Dosiahneme optimálne výsledky s využitím plného potenciálu testovacích nástrojov.

 
 
 

Analýza

Obráťte sa na nás s analýzou v celom jej rozsahu. Náš skúsený odborný tím vám pomôže od business architektúry cez procesné, business a systémové analýzy až po dátovú a integračnú analýzu.

Data Management

Získajte skrytý potenciál vašich dát. Konsolidujeme vaše dáta a využijeme ich na podporu strategického rozhodovania, riadenia spoločnosti i bežných každodenných operácií. Naše riešenie je vhodné pre všetky typy a veľkosti firiem či sa jedná o malé štartupy, rozvíjajúce sa firmy, alebo veľké korporácie. Pomôžeme zlepšiť kvalitu, transparentnosť a zrozumiteľnosť vašich dát.

Data Warehouse

Získajte komplexný prehľad o výkonnosti a efektívnosti spoločnosti, ziskovosti jednotlivých produktov alebo klientov. Pomôžeme vám prepojiť údaje z jednotlivých systémov. Dátový sklad slúži ako centrálne úložisko, kde sa opakovane a automaticky konsolidujú najdôležitejšie štruktúrované údaje spoločnosti z rôznych systémov. Údaje v dátovom sklade dokážeme čistiť, transformovať a poskytnúť na operatívne a strategické riadenie.

Data Lake

Využite centralizované úložisko a ukladajte, spracovávajte a zabezpečte veľké objemy štruktúrovaných, čiastočne štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát. Podobne ako dátový sklad spracováva a ukladá dáta automaticky a opakovane. Na rozdiel od dátového skladu ale nedochádza k transformácii a konsolidácii dát, čím umožňuje uchovávať dáta v ich pôvodnej podobe.

Data Lakehouse

Získajte to najlepšie z oboch svetov s Data Lakehouse, ktoré predstavuje modernú architektúru integrujúcu do jedného celku dátový sklad a dátové jazero. Umožníme vám efektívnu prácu ako so štruktúrovanými, tak neštruktúrovanými dátami, či už ide o malé alebo veľké objemy. Data Lakehouse navyše umožňuje spracovávať dáta ako v dávkach, tak v dátovom streame.

Data Hub

Získavajte aktuálne, očistené a konsolidované dáta pochádzajúce z viacerých zdrojov z jedného miesta. Na rozdiel od dátových skladov, ktoré obsahujú údaje historizované, Data Hub obsahuje dáta maximálne čerstvé a umožňuje prácu s nimi v reálnom čase. Využite riešenie novej generácie, ktoré vychádza z integračného sveta a využíva API, dátové streamy (Kafka) a model publish/subscribe.

Business Glossary & Data Dictionary

Zjednoťte terminológiu a zefektívnite prácu s dátami. Biznis slovník vám umožní definovať a zjednotiť význam biznisových termínov a výrazov v celej organizácii. Dátový slovník naproti tomu dokumentuje štruktúru, obsah, vzťahy a toky dát. Spoločne vám tieto slovníky uľahčia správu systémov, interpretáciu dát a ich konverziu na biznisovo relevantné informácie.

 
 
 

Licenčný manažment

Prenechajte starosti so správou licencií nám. Postaráme sa o nákup a optimalizáciu softvérových licencií, nastavenie ich životného cyklu a aktívnu správu. Licenčný manažment zaisťujeme predovšetkým s našimi partnermi Michrosoft, VMware, Oracle a SAP.

HR služby a Outsourcing

Nájdeme pre vás špičkových IT špecialistov a vhodné talenty. S naším outsourcingom IT kapacít a HR službami získate tých najlepších IT odborníkov na trhu. Pre špecialistov prevádzkujeme portál www.contractors.cz, kde ponúkame jedinečné pracovné príležitosti a vzdelávanie v IT.

Prípadové štúdie:

raiffeisen bank

HR služby a poradenstvo

Pomôžeme vám nájsť tých správnych IT odborníkov a vzdelávať tých súčasných.

Zaisťujeme kompletné personálne poradenstvo pre ICT klientov od výberu po adaptáciu. Pre firmy aj širokú verejnosť organizujeme aj tematické školenia, workshopy a meetupy. Viac informácií nájdete na našom portáli Contractors.cz.

Outsourcing IT špecialistov

Získajte do svojho tímu expertízu, ktorú práve potrebujete. Zostavíme pre vás ucelený tím IT špecialistov alebo doplníme váš súčasný tím o chýbajúceho experta. Vďaka vlastnej sieti IT expertov dokážeme zaistiť outsourcing v Česku i na Slovensku, ale aj v Európe a Severnej Amerike.