MOPET CZ bol ekosystém, ktorého cieľom je posunúť finančné technológie na novú úroveň prostredníctvom inovácií. Jediným akcionárom MOPET CZ je Česká sporiteľňa, ktorá je súčasťou Erste Group. Česká sporiteľňa ako najväčšia česká banka neustále inovuje svoje produkty a prináša na trh nové služby.

Podieľali sme sa na vývoji a uvedení dvoch inovatívnych riešení.

Friends 24

Aplikácia umožňuje odoslať rýchlu platbu prostredníctvom služieb ako je email, SMS, Facebook Messenger, WhatsApp atď. Príjemca nemusí mať účet v Českej sporiteľni ani samotný smartfón. Stačí zadať účet, na ktorý chce dostávať peniaze. Okrem bežných online služieb banka spustila inovatívnu a jednoduchú platobnú službu využívajúcu vlastné verejné webové API. Jeho ovládanie je jednoduchšie a odosielanie peňazí rýchlejšie ako v mobilnom bankovníctve.

Táto služba bola jedným z prvých verejných webových rozhraní API banky, ktoré banka používala pre vývojárov aplikácií tretích strán, vrátane inovatívneho bezpečnostného modulu Locker.

Zaistili sme kvalitný vývoj bezpečných webových a mobilných aplikácií, ako aj dobrú užívateľskú ergonómiu služby.

Biip

Hlavným účelom bolo vytvoriť novú platobnú službu pre mladých ľudí do 18 rokov a ich rodičov s cieľom vychovávať mladých užívateľov k zodpovednému zaobchádzaniu s financiami.

Ako hlavný manažérsky nástroj bola zvolená metóda Lean Start-up, ktorú začínajúce firmy využívajú na rýchle uvedenie produktov a služieb na trh. Ako základný obchodný model bol využitý Lean Canvas.

Metóda Impact Mapping bola použitá na definovanie cieľov projektu, ich rozdelenie na dopady, na skupiny užívateľov a na stanovenie priorít, čo pomohlo vybrať počiatočnú sadu funkcií pre spustenie služby.

Podieľali sme sa na definícii vhodných projektových metodík, agilného projektového riadenia a zároveň sme realizovali samotné služby a ich grafické spracovanie.

Novinky z PRINCIPALU a IT

Získajte tipy a inšpiráciu pre urýchlenie svojej digitálnej transformácie