Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky ČR je organizačnou zložkou štátu, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva. ÚZIS ČR je správcom Národného zdravotníckeho informačného systému.

Ústav spolupracuje s asociáciami nemocníc, odbornými lekárskymi spoločnosťami, združeniami lekárov, zdravotnými poisťovňami a ďalšími organizáciami na spresňovanie obsahu NZIS a využitia zbieraných dát.

Predmetom tejto zákazky boli služby rozvoja portálu inteligentnej karantény, ktorý obsahuje verejne dostupné reporty. Tieto reporty obsahujú ucelené informácie o vývoji nákazy Covid-19, riadení kapacít laboratórií a odberných miest. Súčasťou dát bol aj reporting call centra.

Hlavným účelom portálu je graficky zobrazovať aktuálne dáta, ktoré sa týkajú Covidovej situácie, podľa rôzne definovaných kritérií a filtrov.

Užívatelia portálu sú najmä zamestnanci štátnej správy napr. z ministerstva zdravotníctva, ministerstva obrany či jednotliví hajtmani.

Naši špecialisti sa podieľali na rozvoji portálu v oblastiach konzultačných, implementačných, analytických, konfiguračných, vrátane poskytovania školení a workshopov. Podieľali sme sa na príprave prostredia pre aktívnu prácu s Power BI a vytváranie sád Power BI reportov, ako pre verejnú, tak aj pre vyhradenú časť portálu vrátane mobilných verzií.

Celé riešenie bolo realizované s využitím Microsoft technológií a riešenie je prevádzkované v Microsoft Azure.

Novinky z PRINCIPALU a IT

Získajte tipy a inšpiráciu pre urýchlenie svojej digitálnej transformácie