Zásady ochrany osobných údajov

Služby našej spoločnosti, počínajúc komplexnou pomocou s vyhľadaním pracovnej pozície, organizáciou školenia a organizáciou spoločenských akcií s účelom prepojiť Vás so zaujímavými ľuďmi z odboru Vašej kariéry končiac, so sebou ako svoju nutnú súčasť nesú tiež prácu s Vašimi osobnými údajmi. Pretože chceme, aby ste boli čo najlepšie informovaní o tom, čo s Vašimi údajmi robíme, spísali sme pre Vás tieto Zásady ochrany osobných údajov.

V Zásadách ochrany osobných údajov sa dozviete najmä:

Aké informácie o Vás zhromažďujeme a z akého dôvodu.
Akým spôsobom tieto informácie využívame.
Aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných súkromných informácií a akým spôsobom ich je u nás možné uplatniť.
Spoločnosti Principal engineering s.r.o. IČO: 26775794, so sídlom Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, Principal Services sro, IČO: 24731455, so sídlom Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 a spoločnosť Inforex sro, IČO: 04568133, so sídlom Vídeňská 340, 252 50 Vestec, sú v zmysle čl. 26 GDPR spoločnými správcami. To znamená, že Vaše osobné údaje budú spracovávať všetci traja títo správcovia. Za účelom rozdelenia povinností medzi sebou spolu všetci spoloční správcovia uzavreli dohodu, pričom z tohto dojednania vyplýva, že o všetky osobné údaje v súvislosti s pomocou vyhľadávania pracovných pozícií sa bude starať spoločnosť Principal engineering s.r.o., v súvislosti s prevádzkou webových stránok www.contractors.cz sa o Vás bude starať spoločnosť Principal Services s.r.o. a školiace služby zabezpečuje spoločnosť Inforex s.r.o. Všetci správcovia sa potom dohodli, že všetky Vaše požiadavky môžete voči ktorémukoľvek z nich uplatniť na nižšie uvedenej e-mailovej adrese.

Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme

Na začiatku poskytovania ktorejkoľvek zo služieb nám vyplníte osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie danej služby. Z dôvodu pomôcť s vyhľadaním pracovnej pozície nám vo formulári vyplníte celé Vaše meno, Vaše kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo) a zašlete nám Váš životopis, prípadne nám pošlete odkaz na Váš LinkedIn profil.

Podobne pri prihlásení na školenie nám poskytnite Vaše kontaktné údaje (v rozsahu celého mena, e-mailu a telefónneho čísla), dobrovoľne nám môžete oznámiť odbor Vašej činnosti.

Vyplnením e-mailovej adresy v príslušnom formulári alebo vytvorením profilu na webových stránkach sa môžete pripojiť k odberu obchodných správ. Budeme Vám tak môcť zasielať informácie o novinkách či zaujímavých akciách, pracovných ponukách alebo o aktuálnych školeniach.

Bez poskytnutia týchto Vašich osobných údajov Vám nie sme schopní Vami požadované služby poskytnúť.

Akým spôsobom informácie využívame

Osobné informácie, ktoré nám poskytujete využívame predovšetkým na zabezpečenie Vami očakávaných služieb v najvyššej možnej kvalite – od potvrdenia objednaného kurzu, potvrdenia zaplatenia ceny, po riešenie nečakaných udalostí. Presný popis zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi nájdete nižšie zoradené podľa služby, ktorú ste sa u nás rozhodli využívať.

Pomoc s vyhľadaním pracovnej pozície

V prípade, že nás požiadate o pomoc s vyhľadaním pracovnej pozície, uložíme Vaše osobné informácie vrátane Vášho životopisu do našej zašifrovanej databázy. Pri odoslaní Vašich osobných informácií, Vás požiadame o udelenie súhlasu so znením Dohody o spolupráci. Pre jej plnenie potrebujeme ďalej využívať Vaše osobné informácie. Od okamihu, kedy budú Vaše údaje k dispozícii našim pracovníkom, začnú pre Vás vyhľadávať tie najvhodnejšie pracovné príležitosti. V oblasti IT pre Vás budú u našich zákazníkov vyhľadávať prácu najmä v nasledujúcich odvetviach: finančný sektor, poisťovníctvo, telekomunikácie, automobilový priemysel, doprava, sektor služieb, energetický priemysel, farmaceutický priemysel, štátna správa, zdravotníctvo, potravinársky priemysel a pivovarníctvo, výroba a technologický priemysel.

V prípade, že niektorý z našich zákazníkov bude chcieť využiť Vaše znalosti a schopnosti, bude Vás jeden z našich zástupcov, za základe Vami poskytnutých osobných údajov, kontaktovať s konkrétnou ponukou pracovnej pozície. Až po Vašom súhlase (ktorý môže byť poskytnutý tiež telefonicky) poskytneme potencionálnemu záujemcovi o Vašu prácu Vaše konkrétne osobné údaje a Vami priložený životopis. Môže sa tak stať, že niektorým z týchto kategórií príjemcov budeme zasielať Vaše osobné údaje.

Vieme, že najmä životopis môže obsahovať niektoré citlivé údaje. Preto sme každého z potencionálnych záujemcov o Vašu prácu vopred zmluvne zaviazali k tomu, aby Vaše osobné informácie účinne chránil, a aby ich vymazal v prípade, že sa rozhodne Vaše služby nevyužiť.

Z dôvodu pomoci s vyhľadaním pracovných pozícií, budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe právneho titulu plnenia zmluvy po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Pokiaľ nebude zmluva vypovedaná skôr, budeme pre Vás hľadávať vhodné pracovné príležitosti po dobu piatich rokov.

Po skončení účinnosti zmluvy musíme, vzhľadom na možné námietky a prípadné spory, Vaše osobné údaje udržiavať počas ďalších 4 rokov (teda po dobu všeobecnej premlčacej doby, po ktorej je už neefektívne podávať žalobu súdu, predĺženú o dobu, po ktorú môže trvať, než nám alebo Vám dá súd vedieť, že je žaloba skutočne podaná). Počas týchto štyroch rokov už budeme držať len osobné informácie potrebné pre našu, poprípade Vašu obranu v prípadnom súdnom spore, čím naplníme náš i Váš oprávnený záujem na spracovanie osobných údajov. Po skončení tejto doby budú Vaše osobné informácie z našich databází úplne vymazané.

Z dôvodu našej právnej povinnosti uchovávať účtovné doklady, potom budeme Vaše osobné údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch uchovávať po zákonom stanovenú dobu 10 rokov.

Organizácia školiacich kurzov

V prípade, že sa prihlásite na školenie, uložíme si Vami poskytnuté osobné údaje, a zároveň Vás požiadame o ich doplnenie o údaje fakturačné. Pretože sa jedná o platenú službu, využijeme Vaše osobné údaje predovšetkým k vystaveniu daňového dokladu. Ten musíme kvôli právnej povinnosti archivácie udržiavať v našom účtovníctve po dobu 10 rokov. Poskytnuté osobné údaje ďalej využijeme pre organizačné úkony spojené s usporiadaním seminára.

Na mieste konania kurzu Vás zdvorilo požiadame o vyplnenie registračného archu, na ktorom bude Vaše meno a podpis spolu s dátumom podpisu. Tento arch potrebujeme ukladať najmä pre prípad, že by došlo k akémukoľvek právnemu sporu ohľadom seminára samotného, alebo pre prípad, že by ste od nás v nasledujúcich rokoch potrebovali potvrdiť Vašu účasť na seminári, prípadne by ste sa napr. chceli zúčastniť nadväzujúceho školenia. Je tak v našom i Vašom oprávnenom záujme, aby sme udržiavali všetky Vaše osobné údaje získané v súvislosti s organizáciou školenia po dobu 5 rokov.

Pretože nám záleží na Vašom názore, a pretože sa chceme neustále zlepšovať, požiadame Vás po absolvovaní kurzu o vyplnenie formulára so spätnou väzbou. Ten je anonymný, žiadne osobné údaje neobsahuje. Ak nám však vyplnením mena a podpisom dáte súhlas, využijeme Vašich referencií v našej webovej prezentácii.

Zasielanie obchodných oznámení

V priebehu poskytovania ktorejkoľvek služby Vás zdvorilo požiadame o udelenie súhlasu so zasielaním obchodných oznámení. Prostredníctvom obchodných oznámení Vás chceme informovať o našich budúcich akciách, o novo otvorených školeniach, či o novo otvorených pracovných príležitostiach tak, aby Vám nič z Vášho odboru už nikdy neušlo. Každý zo zaslaných e-mailov bude označený ako obchodné oznámenie a každý z nich bude obsahovať link, z ktorého sa môžete ľahko odhlásiť. V prípade, že sa registrujete na našich webových stránkach, môžete zasielanie obchodných informácií povoliť alebo zakázať v rámci správy Vášho profilu. Z dôvodu zasielania obchodných oznámení budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu troch rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí týchto troch rokov, Vás požiadame o obnovenie Vášho súhlasu so zasielaním obchodných oznámení.

Vaše práva a ako ich využiť

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás požiadať zaslaním správy na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. o zaslanie potvrdenia, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. Po overení Vašej totožnosti začneme Vašu žiadosť vybavovať. V prípade, že Vaše údaje budú nami spracované, môžeme Vás na Vašu žiadosť nad rámec informácií poskytnutých v týchto Zásadách ochrany osobných údajov informovať taktiež o prípadných tretích stranách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené, pokiaľ nezískame osobné údaje priamo od Vás, máte právo informovať sa na všetky nám dostupné informácie o tom, odkiaľ sme Vaše osobné informácie získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. upozornit. Po ověření Vaší totožnosti a bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Pokud se registrujete na našich webových stránkách, budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomoci úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě vyplnit celé ještě jednou.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

Ak o Vás budeme spracovávať Vaše osobné údaje nepresne, môžete nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. upozorniť. Po overení Vašej totožnosti a bez zbytočného odkladu, nepresné osobné údaje opravíme. Ak sa registrujete na našich webových stránkach, budete mať možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami, pomocou úprav Vášho profilu. V prípade, že by ste nám chceli doplniť niektoré osobné údaje, ktoré ste nám predtým neposkytli a tieto osobné údaje sú potrebné pre zaistenie nami poskytovaných služieb, stačí ich v príslušnom mieste vyplniť celé ešte raz.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

Máte právo, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazania:

Ak nám dáte vedieť, že sú nami zhromaždené osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
Pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov neoprávnené a Vy požiadate odoslaním správy na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. o vymazanie a o obmedzenie ich použitia.

Ak Vaše osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete požadovať pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov.
Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odseku vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.
V každom z týchto prípadov budeme vyžadovať najskôr overenie Vašej totožnosti.

Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:

  • Hoci už nie je ich spracovanie potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali.
  • Odvoláme súhlas s ich spracovaním a zároveň nebude existovať žiadny ďalší dôvod pre ich spracovanie (samozrejme len v prípadoch, kde spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu).
  • Ak vznesiete námietku podľa odseku uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov.
  • Neoprávnene.

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu od oznámenia takýchto skutočností odoslaním správy na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a po overení Vašej totožnosti takto spracovávané osobné údaje vymazali. Údaje potom nemôžeme ani na Vašu žiadosť vymazať, ak bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na poskytnutie údajov v strojovo čitateľnej forme

Ak nás zaslaním správy na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané osobné údaje, overíme Vašu totožnosť a zákonom stanovenej lehoty Vám ich zašleme v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. formát .pdf , alebo niektorý z tabuľkových formátov). Ak nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, máme povinnosť takto urobiť.

Právo na poskytnutie údajov v strojovo čitateľnej forme

V prípade, že od nás už nebudete chcieť dostávať obchodné oznámenia, môžete odvolať súhlas s ich zasielaním kedykoľvek aj bez udania dôvodov, buď kliknutím na označený odkaz, ktorý bude súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo obmedzením vo Vašom profile vytvorenom na základe registrácie na našich webových stránkach , prípadne odoslaním správy na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa Vášho názoru nenaplníte všetky naše právne povinnosti, vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese ich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo zvolíte akúkoľvek inú cestu, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.uoou.cz.

Zásady k stiahnutiu: zasady_ochrany_OU_v1.1_19.1.1_sk.pdf

Využívání cookies

Dokument upravující cookies a jejich nastavení naleznete zde.