Zväz chovateľov sa zameriava na činnosti slúžiace chovateľom holštýnského hovädzieho dobytka, na zušľachtenie ich stád a zvyšovanie ekonomickej efektívnosti hospodárenia. Úlohou zväzu je tiež hájiť záujmy chovateľov pred riadením poľnohospodárstva ČR zákonodarnými a výkonnými orgánmi. Rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva ČR je Zväz uznaným chovateľským združením pre holštýnské plemeno hovädzieho dobytka.

Zlepšenie externej komunikácie voči partnerom

Zväz potreboval zjednotiť komunikačné kanály smerom k jeho členom. Prioritou bola pre zväz komunikácia základných informácií, poskytovanie potrebných dokumentov a zdieľanie noviniek o plánovaných akciách. Zväz ďalej potreboval zoskupiť špecifické dáta z plemennej knihy ČR a zobraziť ich v zostavách, ktoré plemenári využívajú na chov svojich stád.

Webový portál ako základ komunikácie

V prvej fáze sme dodali kompletne novú webovú prezentáciu, ktorá odráža súčasný stav zväzu a je kedykoľvek k dispozícii všetkým jeho členom. Na webovú prezentáciu sme nadviazali tzv. holštýnským analyzátorom, na ktorom prebieha kontinuálny rozvoj nových funkcionalít.

Základným stavebným prvkom celého projektu bola komplexná biznis analýza prostredia klienta, pretože obdobné riešenie vo zväze dovtedy neexistovalo. Bolo nutné starostlivo definovať potreby klienta i chovateľov a validovať si všetky dáta, ktoré by mali byť zobrazené pomocou analyzátora. Na základe vzniknutého dokumentu, ktorý popisoval potreby a work-flow, bol zostavený návrh UX designu, ktorý odráža zmysluplné zobrazovanie dát pomocou tabuliek a grafov a ich použitie.

Celé riešenie holštýnského analyzátora je iba pre platiacich členov zväzu, a preto bolo potrebné zabezpečiť, že sa k dátam dostanú výhradne oni. Zväz využíva autentizačnú autoritu, tzn. službu na princípe Active Directory od spoločnosti Plemdat, kde majú chovatelia už svoj účet. Túto autoritu bolo treba napojiť na webovú aplikáciu. Tá následne automaticky po prvom prihlásení založí členom, na základe verifikácie v systéme Plemdat, účet.

Robustný systém na správu obsahu

Pôvodne zväz využíval iba statickú webovú prezentáciu. Oproti tomuto stavu má dnes zväz CMS, ktoré je postavené na technológiách open source. Celý obsah si tak klient môže jednoducho administrovať sám. Chovatelia môžu po novom využívať dedikovanú internú časť webového portálu, v ktorej môžu pracovať s dátami svojich stád.

Novinky z PRINCIPALU a IT

Získajte tipy a inšpiráciu pre urýchlenie svojej digitálnej transformácie