Svaz chovatelů se zaměřuje na činnosti sloužící chovatelům holštýnského skotu k zušlechtění jejich stád a zvyšování ekonomické efektivnosti hospodaření. Úkolem svazu je také hájit zájmy chovatelů před řízením zemědělství ČR zákonodárnými a výkonnými orgány. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR je Svaz uznaným chovatelským sdružením pro holštýnské plemeno skotu.

Zlepšení externí komunikace vůči partnerům

Svaz potřeboval sjednotit komunikační kanály směrem k jeho členům. Prioritou byla pro svaz komunikace základních informací, poskytování potřebných dokumentů a sdílení novinek o plánovaných akcích. Svaz dále potřeboval seskupit specifická data z plemenné knihy ČR a zobrazit je v sestavách, které plemenáři využívají pro chov svých stád.

Webový portál jako základ komunikace

V první fázi jsme dodali kompletně novou webovou prezentaci, která odráží současný stav svazu a je kdykoliv k dispozici všem jeho členům. Na webovou prezentaci jsme navázali tzv. holštýnským analyzátorem, na kterém probíhá kontinuální rozvoj nových funkcionalit.

Základním stavebním prvkem celého projektu byla komplexní business analýza prostředí klienta, jelikož obdobné řešení ve svazu do té doby neexistovalo. Bylo nutné pečlivě definovat potřeby klienta a chovatelů a validovat si veškerá data, která by měla být zobrazena pomocí analyzátoru. Na základě vzniklého dokumentu, který popisoval potřeby a work-flow, byl sestaven návrh UX designu, jež odráží smysluplné zobrazování dat pomocí tabulek a grafů a jejich použití.

Celé řešení holštýnského analyzátoru je pouze pro platící členy svazu, a tak bylo třeba zajistit, že se k datům dostanou výhradně oni. Svaz využívá autentizační autoritu, tj. službu na principu Active Directory od společnosti Plemdat, kde mají chovatelé již svůj účet. Tuto autoritu bylo třeba napojit na webovou aplikaci. Ta následně automaticky po prvním přihlášení založí členům, na základě verifikace v systému Plemdat, účet.

Robustní systém na správu obsahu

Původně svaz využíval pouze statickou webovou prezentaci. Oproti tomuto stavu má dnes svaz CMS, které je postavené na technologiích Opensource. Veškerý obsah si tak klient může jednoduše administrovat sám. Chovatelé mohou nově využívat dedikovanou interní část webového portálu, ve které mohou pracovat s daty svých stád.

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace