ŠKODA AUTO potrebovala súčasne s rastom jej informačného systému nasadiť vhodné prostriedky, ktoré by firemnému IT pomohli zefektívniť riadenie rastúcej infraštruktúry a požiadavky užívateľov.

Požiadavky, ako napríklad prístupy k sieťovým zložkám, pridanie do distribučnej skupiny a ďalšie, boli riešené papierovými formulármi a spracovávané ručne. Dlhá doba vybavenia požiadaviek, občasná strata papierovej žiadosti počas schvaľovacieho procesu, problematický audit oprávnení, kedy bolo potrebné vyhľadať príslušnú papierovú žiadosť, spomaľovali správu a riadenie IT systémov.

PRINCIPAL zaisťuje prevádzkovú podporu systému 24/7, spracováva požiadavky užívateľov a zaisťuje analýzy a ďalší vývoj riešení.

PRINCIPAL sa ujal projektu, ktorý si kládol za cieľ skvalitniť služby užívateľom, zaistiť rýchlejšie odbavenie ich žiadostí a efektívnejšiu správu IT systémov. Hlavnou úlohou bola elektronizácia žiadostí - ITO požiadaviek, ktoré sa zadávajú pomocou webových elektronických formulárov, elektronicky sa schvaľujú a vo väčšine prípadov sa tiež automaticky spracujú.

Riešenie SkoNET zjednodušuje správu rozsiahlej IT infraštruktúry v ŠKODA AUTO. Tá číta okolo dvadsaťtisíc užívateľov, obsahuje státisíce zložiek na súborových systémoch a denne spracováva stovky žiadostí užívateľov. Riešenie je napojené na centrálnu evidenciu prístupov koncernu VW: čiarky a bodka na konci

  • celý proces správy IT prostriedkov sa vykonáva jednotným spôsobom na báze centrálnej evidencie,
  • webová aplikácia využíva technológiu ASP.NET a Microsoft SQL Server,
  • riešenie zaisťuje komunikáciu s externými systémami, automatické vybavovanie požiadaviek priamo v cieľových systémoch (Active Directory, Exchange),
  • systém SkoNET spolupracuje aj s koncernovým SAP systémom.

Škoda Auto tak získala ucelený prehľad nad celou informačnou infraštruktúrou. Celkový proces zadávania a spracovania žiadostí sa významne urýchlil a skvalitnil.

Čo povedal zákazník Škoda Auto

S pomocou riešenia od PRINCIPAL máme teraz ucelený prehľad nad našou informačnou infraštruktúrou. Dokážeme dobre riadiť podnikovú rastúcu infraštruktúru a požiadavky užívateľov.

Novinky z PRINCIPALU a IT

Získajte tipy a inšpiráciu pre urýchlenie svojej digitálnej transformácie