Jednotná moderná platforma pre zdieľaný prístup a vzdialenú spoluprácu.

Pre pivovarnícku skupinu Asahi Breweries, ktorá je v Českej republike vlastníkom spoločnosti Plzeňský Prazdroj, sme v roku 2019 realizovali projekt, ktorého hlavným cieľom bola konsolidácia približne 60 aplikácií skupiny pre trhy v Českej republike, Poľsku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. Požiadavkou zákazníka bolo zjednotiť aplikácie pod jednu modernú platformu, ktorá by zabezpečovala zdieľaný prístup, vzdialenú spoluprácu, UX, podporu používateľov a jednotnú správu IT riešení na podporovanej cloudovej platforme.

Súčasťou projektu bolo vytvorenie jednoduchého video sprievodcu ku každej z migrovaných aplikácií.

Celý projekt zahŕňal okrem iného:

 • riadenie všetkých aktivít od analýzy, prípravy dizajnu, vývoja, úpravy existujúcich komponentov až po migráciu z rôznych verzií on premise SharePoint (2007, 2011 aj.) do SharePoint Online 2019,
 • konsolidáciu a racionalizáciu aplikácií (v rámci racionalizácie sa napríklad konsolidovalo 5 lokálnych DMS do jedného DMS),
 • prípravu úplne nového intranetu pre celý región aj jednotlivé trhy v SharePoint online,
 • migráciu obsahu pre viac ako 200 Microsoft Collaboration Rooms a Sites, kedy len samotná migrácia zahŕňala prenos viac ako 4 TB dát.

Z Microsoft technológií a nástrojov boli konkrétne použité:

 • Microsoft SharePoint Framework,
 • Microsoft Power Apps,
 • Microsoft Power Automate,
 • Microsoft Logic Apps,
 • Microsoft Azure Functions,
 • Microsoft Application Insights,
 • Microsoft Graph Api,
 • Microsoft Azure Active Directory
 • a Microsoft Azure DevOps tool.

Novinky z PRINCIPALU a IT

Získajte tipy a inšpiráciu pre urýchlenie svojej digitálnej transformácie