Zavedenie Microsoft Teams a nového intranetu na platforme SharePoint

Pre Ministerstvo priemyslu a obchodu sme v roku 2019 implementovali úplne nový intranet na platforme SharePoint Online, ktorý tvorí základ infraštruktúry pre internú komunikáciu. Súčasťou implementácie bolo tiež zavedenie Microsoft Teams, ktoré efektívne združuje aplikácie Office 365 a užívatelia môžu k obsahu pristupovať z jedného miesta.

  • Na implementáciu intranetu sme využili kombináciu štandardných komponentov poskytovaných platformou Office 365 a unikátneho vlastného riešenia pre konkrétne moduly. Z hlavných modulov je možné uviesť správu noviniek a aktualít, sekciu „Viete že“, prihlasovanie na akcie či správu noriem.

V rámci zavedenia MS Teams sme pomohli kľúčovým užívateľom s prechodom na novú platformu a spoločne sme definovali systém a pravidlá pre využívanie v organizácii. Vďaka tomu sme umožnili zefektívniť interné schôdzky, ktoré boli z väčšej časti presunuté do online prostredia.

Týmto projektom sa nám podarilo prepojiť zamestnancov s ostatnými ľuďmi a tiež s obsahom, ktorý potrebujú, aby mohli pracovať produktívnejšie a efektívnejšie. Zavedením intranetu spolu s integráciou s MS Teams sme zjednotili firemnú a tímovú komunikáciu a vytvorili tak úplne nové digitálne pracovisko.

Hodnotenie Ministerstva priemyslu a obchodu

„Intranet je v našom poňatí živý komunikačný nástroj pre všetkých zamestnancov. Jeho prostredníctvom by mali mať zamestnanci prístup ku všetkým relevantným a dôležitým informáciám.“

Ing. Miloslav Marčan
riaditeľ odboru informatiky MPO

Novinky z PRINCIPALU a IT

Získajte tipy a inšpiráciu pre urýchlenie svojej digitálnej transformácie