Zavedení Microsoft Teams a nového intranetu na platformě SharePoint

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jsme v roce 2019 implementovali zcela nový intranet na platformě SharePoint Online, který tvoří základ infrastruktury pro interní komunikaci. Součástí implementace bylo také zavedení Microsoft Teams, které efektivně sdružuje aplikace Office 365 a uživatelé mohou k obsahu přistupovat z jednoho místa.

  • Pro implementaci intranetu jsme využili kombinaci standartních komponent poskytovaných platformou Office 365 a unikátního vlastního řešení pro konkrétní moduly. Z hlavních modulů lze uvést správu novinek a aktualit, sekci „Víte že“, přihlašování na akce či správu norem.

V rámci zavedení MS Teams jsme pomohli klíčovým uživatelům s přechodem na novou platformu a společně jsme definovali systém a pravidla pro využívání v organizaci. Díky tomu jsme umožnili zefektivnit interní schůzky, kde byl větší počet přesunut do online prostředí.

Tímto projektem se nám podařilo propojit zaměstnance s ostatními lidmi a s obsahem, který potřebují, aby mohli pracovat produktivněji a efektivněji. Zavedením intranetu spolu s integrací s MS Teams jsme sjednotili firemní a týmovou komunikaci a vytvořili tak zcela nové digitální pracoviště.

Hodnocení Ministerstva průmyslu a obchodu

„Intranet je v našem pojetí živý komunikační nástroj pro všechny zaměstnance. Jeho prostřednictvím by měli mít zaměstnanci přístup ke všem relevantním a důležitým informacím.“

Ing. Miloslav Marčan
ředitel odboru informatiky MPO

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace