Pre Českú sporiteľňu sme v roku 2019 dodali nové CRM riešenie Microsoft Dynamics ako náhradu doterajšieho Siebel CRM. Existujúce riešenie už nebolo užívateľsky prívetivé a natoľko prehľadné, aby obchodníci, ktorí sa starajú o SME zákazníkov, mohli rýchlo a efektívne pracovať s klientskymi dátami v reálnom čase.

So zavedením Azure cloudového riešenia má teraz Česká sporiteľňa 360°-ový pohľad na svojich klientov, zamestnanci môžu efektívne komunikovať medzi oddeleniami a uchovávať históriu komunikácie. Nové riešenie taktiež zaisťuje rýchlejšie reakcie na požiadavky užívateľov.

Veľkým prínosom Microsoft Dynamics je náhľad na kľúčové údaje o klientoch v jednom systéme, dostupnosť systému z externej siete pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti a integrácie emailového riešenia, kalendára a CRM systému. Nové CRM je tiež pohodlne dostupné prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Celkovo po implementácii riešenia umožňuje integráciu s externými zákazníckymi systémami, znižuje náklady na prevádzku a zaisťuje rýchlejšiu odozvu aplikácie a online reporting. Taktiež vďaka tomu sa znížil vývojový cyklus z niekoľkých mesiacov na 14 dní.

Celkový počet užívateľov CRM je v Českej sporiteľni okolo 350.

Na projekte boli využité technológie:

  • Azure,
  • Logic Apps,
  • Azure AD,
  • Dynamics 365 pre Customer Engagement
  • a Power BI.

Novinky z PRINCIPALU a IT

Získajte tipy a inšpiráciu pre urýchlenie svojej digitálnej transformácie