Denný stacionár Hejnická je ambulantná služba určená nielen seniorom trpiacim Alzheimerovou chorobou alebo inou formou demencie, ale aj tým seniorom, ktorí potrebujú z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu pomoc druhej osoby.

Počet osôb s Alzheimerovou chorobou a inými kognitívnymi poruchami v populácii neustále rastie. Ľudia s kognitívnymi nedostatkami, ich rodiny a opatrovatelia musia každodenne riešiť vážne problémy najmä v dvoch oblastiach: bezpečnosť a budúci vývoj stavu pacienta.

Platforma PRINCIPAL Telemedicine bola úspešne, pilotne nasadená v rámci EÚ platformy Silver Star.

Riešenie Digitálna terapia bola úspešne pilotne overovaná v rámci EÚ platformy Silver Star, ktorá poskytla v priebehu roku 2021 široký medzinárodný priestor pre spoluprácu, zdieľanie skúseností a kreativitu pri návrhu inovačných produktov a služieb pre rýchlo rastúcu „striebornú generáciu“. Vedenie stacionára umožnilo vďaka svojmu proaktívnemu prístupu overenie technológií digitálnej terapie v priestoroch a v režime stacionára. PRINCIPAL Telemedicine Digitálna terapia tak bola prvé, technologicky zamerané riešenie, nasadené v priestoroch denného stacionára.

Digitálna terapia sa z väčšej časti svojich funkcií venuje tréningu pamäte používateľov. Riešenie je pritom zamerané na podporu individuálnej starostlivosti o jednotlivých klientov. Interakcia medzi aplikáciou a užívateľom v rámci jeho kognitívneho tréningu prebieha prostredníctvom mobilných zariadení či tabletov. Každému klientovi je nastavená vlastná úroveň kognitívneho tréningu, ktorý spočíva v absolvovaní multimediálnych testov. Klient tak odpovedá na textové, zvukové, obrazové alebo video otázky. Pri tréningu pamäte je tiež kladený dôraz na kvalitné prostredie pracovného miesta. Klienti vnímali túto formu trávenia času ako atraktívnu prácu s niečím neznámym, novým a potom lepšie reagovali na ďalšiu aktivizačnú činnosť.

V pilotnom overení Digitálnej terapie sa preukázalo, že nové technologické riešenia sú pre tréning kognitívnych schopností vhodné. Zaujímavým poznatkom bolo, že predvedená digitálna forma testov bola medzi testovanými osobami prijatá kladne a všeobecne nemali problém s novou technológiou. Čo bolo tiež dosť podstatné, overovaná technológia bola prijatá kladne aj zamestnancami stacionára, ktorí sa o klientov starajú.

Hodnotenie Denného stacionára

„Účasť v projekte hodnotím pre našich klientov i zamestnancov ako zaujímavú skúsenosť, ktorá nám ponúkla nové možnosti a spôsoby práce s našimi klientmi. Súčasne nám ukázala, že sa nemusíme obávať neprijatia moderných technológií.“

Vedúci Denného stacionára Hejnická, Bc. Zuzana Ilečková

Novinky z PRINCIPALU a IT

Získajte tipy a inšpiráciu pre urýchlenie svojej digitálnej transformácie