Denní stacionář Hejnická je ambulantní služba určená nejen seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, ale i těm seniorům, kteří potřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu pomoc druhé osoby.

Počet osob s Alzheimerovou chorobou a jinými kognitivními poruchami v populaci neustále roste. Lidé s kognitivními nedostatky, jejich rodiny a pečovatelé musí každodenně řešit vážné problémy zejména ve dvou oblastech: bezpečnost a budoucí vývoj stavu pacienta.

Platforma PRINCIPAL Telemedicine byla úspěšně pilotně nasazena v rámci EU platformy Silver Star

Řešení Digitální terapie bylo úspěšně pilotně ověřováno v rámci EU platformy Silver Star, která poskytla v průběhu roku 2021 široký mezinárodní prostor pro spolupráci, sdílení zkušeností a kreativitu při návrhu inovačních produktů a služeb pro rychle rostoucí „stříbrnou generaci“. Vedení stacionáře umožnilo díky svému proaktivnímu přístupu ověření technologií Digitální terapie v prostorách a režimu stacionáře. PRINCIPAL Telemedicine Digitální terepie tak byla první technologicky zaměřené řešení nasazené v prostorách denního stacionáře.

Digitální terapie se většinou svých funkcí věnuje tréninku paměti uživatelů. Řešení je přitom zaměřeno na podporu individualizované péče o jednotlivé klienty. Interakce mezi aplikací a uživatelem v rámci jeho kognitivního tréninku probíhá prostřednictvím mobilních zařízení či tabletů. Každému klientovi je nastavena vlastní úroveň kognitivního tréninku, který spočívá v absolvování multimediálních testů. Klient tak odpovídá na textové, zvukové, obrazové nebo video otázky. Při tréninku paměti je také kladen důraz na kvalitní prostředí pracovního místa. Klienti vnímali tuto formu trávení času jako atraktivní práci s něčím neznámým, novým a lépe pak reagovali na další aktivizační činnost.

V pilotním ověření Digitální terapie se prokázalo, že nová technologická řešení jsou pro trénink kognitivních schopností vhodná. Zajímavým poznatkem bylo, že předvedená digitální forma testů byla mezi testovanými osobami přijata kladně a obecně neměli problém s novou technologií. A co bylo neméně podstatné, ověřovaná technologie byla přijata kladně i zaměstnanci stacionáře, kteří o klienty pečují.

Hodnocení Denního stacionáře

„Účast v projektu hodnotím pro naše klienty i zaměstnance jako zajímavou zkušenost, která nám nabídla nové možnosti a způsoby práce s našimi klienty. Současně nám ukázala, že se nemusíme obávat nepřijetí moderních technologií.“

Vedoucí Denního stacionáře Hejnická, Bc. Zuzana Ilečková

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace