Manpower dnes zvláda svoju kompletnú zamestnaneckú agendu elektronicky

Tato agentúra zaisťuje kompletnú zamestnaneckú evidenčnú agendu pre viac ako 11 500 zamestnancov prostredníctvom riešenia e-Sig. Systém umožňuje správu evidencie firemných pracovníkov a ich pracovných zmlúv.

  • Spolu so zmluvami je v archívoch uchovaná ucelená história pracovno-právneho vzťahu, ako je vznik a ukončenie spolupráce, typy úväzkov, absolvované školenia, prehľad zdravotných prehliadok a pod. Zmluvy s pracovníkmi sú dnes uzatvárané elektronicky priamo z pracoviska klienta.
  • Zamestnanci svoje pracovné zmluvy podpisujú pomocou technológie biometrických podpisov spoločnosti SignoTec. Podpis zamestnávateľa je potom zaistený za pomoci kvalifikovaných certifikátov elektronického podpisu.

Bezpapierová prevádzka zvyšuje efektivitu obchodných aktivít

Manpower, ako jedna z popredných pracovných agentúr, zamestnáva v Českej republike cez 11 500 zamestnancov. S rastom obchodných aktivít spoločnosti taktiež narastá jej personálna agenda, ktorú pre svojich klientov zaisťuje. Pre zvýšenie svojej efektivity sa spoločnosť rozhodla obmedziť tvorbu a obeh papierových dokumentov a prejsť na bezpapierovú prevádzku. Snahou bolo priniesť významné zjednodušenie a zrýchlenie spracovania zamestnaneckej agendy.

PRINCIPAL priniesol komplexný projekt s unikátnym technologickým riešením

Zvíťazili sme vo výberovom konaní na dodávku komplexného riešenia formou Fixed Time – Fixed Price projektu. Ambíciou bolo zvládnuť náročný projekt a inovačnú technologickú úlohu, ktorá termínovo a výkonovo splní potreby zadávateľa. Na projekte e-Sig úspešne pracoval 15-členný tím po dobu 10 mesiacov. Súčasťou dodávky boli popri vývojových prácach aj analýza biznis procesov a integrácia s ostatnými systémami spoločnosti Manpower, napríklad so mzdovou agendou a účtovníctvom. Významným aspektom úspechu riešenia bolo zvládnutie legislatívy a bezpečnosti elektronického podpisovania dokumentov biometrickým podpisom.

  • Systém e-Sig bol vyvinutý s použitím technológií Java a MySQL. Na prípravu aplikácie na spracovanie podpisu bola využitá technológia MS .NET, na certifikáciu elektronických podpisov dcérska spoločnosť Českej Pošty, certifikačná autorita Postsignum. Pre vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť sú na biometrické podpisovanie dokumentov využívané podpisové zariadenia od renomovanej nemeckej spoločnosti Signotec.
  • Koncept systému e-Sig je už teraz pripravený na ďalší rozvoj a budúcu integráciu s ďalšími personálnymi systémami klientov.

Hodnotenie spoločnosti Manpower

„Vďaka PRINCIPAL sme mohli nasadiť unikátny systém, ktorý nám umožnil výrazne efektívnejšie spracovanie zmluvnej dokumentácie s našimi zamestnancami. Principal dodal nielen inovatívne riešenie, ale dokázal našu spoločnosť vďaka systému e-Sig pripraviť na budúce nároky klientov.“

Hodnotenie spoločnosti Principal engineering

Naše riešenie e-Sig umožňuje plynulý prechod na bezpapierovú správu firemných dokumentov. Všetka zmluvná dokumentácia, týkajúca sa ľudského kapitálu podniku, je digitálna a umožňuje bezpečný a rýchly podpis. Užívateľom zjednoduší administratívu, zníži náklady na tlač, usporí čas pri práci s archívom a zvýši bezpečnosť dokumentov.

Novinky z PRINCIPALU a IT

Získajte tipy a inšpiráciu pre urýchlenie svojej digitálnej transformácie