Jedným z primárnych záujmov firiem a organizácií je vytvárať kvalitné pracovné podmienky pre svojich zamestnancov, vrátane ochrany ich zdravia. Zavedením opatrení proti šíreniu chorôb môžu zamestnávatelia udržať dostatočný chod spoločnosti a znížiť riziko obmedzenia kapacít na pracoviskách.

Agilne sme zareagovali na vyhlásenie mimoriadneho opatrenia Ministerstva zdravotníctva k povinnému testovaniu zamestnancov na prítomnosť antigénu vírusu SARS-CoV-2 prostredníctvom cloudovej služby COVIDMED.

V ČASOVOM HORIZONTE NIEKOĽKÝCH DNÍ SME AGILNE VYVINULI RIEŠENIA, KTORÉ POMÁHAJÚ FIRMÁM A ORGANIZÁCIÁM FLEXIBILNE RIEŠIŤ AGENDU TESTOVANIA PRACOVNÍKOV. EVIDENCIU TESTOVANIA PRACOVNÍKOV JE MOŽNÉ VYKONÁVAŤ S OHĽADOM NA VEĽKOSŤ FIRMY ČI ORGANIZÁCIE A ICH ORGANIZAČNÚ ŠTRUKTÚRU.

Všetky informácie tak firma bezpečne eviduje v jednej aplikácii, ktorá zaisťuje prehľad testovaných osôb a tiež jednoducho zaisťuje report voči zdravotným poisťovniam. Firmy sa tak ďalej môžu venovať svojej podnikateľskej činnosti a nemusia kedykoľvek riešiť časovo náročnú administratívu. Riešenie tiež reflektuje na štandardné požiadavky GDPR, kedy zamestnávatelia v tomto novom spôsobe spracovania osobných údajov musia zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracovávané s čo najvyššou ochranou súkromia.
Riešenie CovidMed dodávame s časovo neobmedzenou licenciou, tak ako SaaS.

Vďaka dlhodobej spolupráci so spoločnosťou Microsoft a s využitím cloudovej platformy Azure, sme schopní veľmi rýchlo zostavovať, prevádzkovať a spravovať nové aplikácie.

AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ FUNKČNOSTI SYSTÉMU?

 • Správa zamestnancov
 • Správa záznamov o testoch
 • Správa organizácie
 • Report pre zdravotné poisťovne
 • Exporty/Importy dát
 • Správa aplikácie

POUŽITÉ TECHNOLÓGIE

 • Microsoft Azure
 • Single-inštancia Multi-tenant aplikácia
 • AAD Multi-tenant autentizácia
 • Webová aplikácia (.NET 5 MVC + Kendo)
 • SQL Server + Azure Storage
 • Reverzné proxy + firewall pre prístup

Novinky z PRINCIPALU a IT

Získajte tipy a inšpiráciu pre urýchlenie svojej digitálnej transformácie