Jedním z primárních zájmů firem a organizací je vytvářet kvalitní pracovní podmínky svých zaměstnanců včetně ochrany jejich zdraví. Zavedením opatření proti šíření nemocí mohou zaměstnavatelé udržet dostatečný chod společnosti a snížit riziko omezení kapacit na pracovištích.

Agilně jsme zareagovali na vyhlášení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím cloudové služby COVIDMED.

V ČASOVÉM HORIZONTU NĚKOLIKA DNÍ JSME AGILNĚ VYVINULI ŘEŠENÍ, KTERÉ POMÁHÁ FIRMÁM A ORGANIZACÍM FLEXIBILNĚ ŘEŠIT AGENDU TESTOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ. EVIDENCI TESTOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ LZE PROVÁDĚT S OHLEDEM NA VELIKOST FIRMY ČI ORGANIZACE A JEJICH ORGANIZAČNÍ STRUKTURU.

Veškeré informace tak firma bezpečně eviduje v jedné aplikaci, která zajišťuje přehled testovaných osob a také jednoduše zajišťuje reporting vůči zdravotním pojišťovnám. Firmy se tak dále mohou věnovat své podnikatelské činnosti a nemusí řešit leckdy časově náročnou administrativu. Řešení také reflektuje standardní požadavky GDPR, kdy zaměstnavatelé v tomto novém způsobu zpracování osobních údajů musí zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány s co nejvyšší ochranou soukromí.

Řešení CovidMed dodáváme jak s časově neomezenou licencí, tak jako SaaS.

Díky dlouhodobé spolupráci se společností Microsoft, s využitím cloudové platformy Azure, jsme schopni velmi rychle sestavovat, provozovat a spravovat nové aplikace.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ FUNKČNOSTI SYSTÉMU?

 • Správa zaměstnanců
 • Správa záznamů o testech
 • Správa organizace
 • Report pro zdravotní pojišťovny
 • Exporty/Importy dat
 • Správa aplikace

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

 • Microsoft Azure
 • Single-instance Multi-tenant Aplikace
 • AAD Multi-tenant autentizace
 • Webová aplikace (.NET 5 MVC + Kendo)
 • SQL Server + Azure Storage
 • Reverzní proxy + firewall pro přístup

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace