Vzdialené monitorovanie pacientov pomocou IoT

  • Záleží vám na bezpečnosti pacientov?
  • Potrebujete zvýšiť efektívnosť svojej zdravotníckej prevádzky?
  • Chcete zaviesť nové služby pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti?

Vanda vytvára technologické ochranné zóny, ktoré znižujú vplyv respiračných vírusových infekcií na kvalitu života a znižujú ekonomické straty spoločností v dôsledku prerušenia činnosti celých segmentov hospodárstva. Prvá zóna zabezpečuje monitorovanie a predpovedanie šírenia respiračných vírusových infekcií v okolí. Druhá zóna priemerne monitoruje fyzickú zdatnosť a zmeny biomarkerov z hľadiska potenciálnych hrozieb vírusových infekcií. Tretia zóna poskytuje predpovedanie vzniku ochorenia, prepojenie na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a eskaláciu zdravotnej starostlivosti.

VANDA