Vzdálený monitoring pacientů pomocí IoT

  • Leží vám na srdci bezpečnost pacientů?
  • Potřebujete zvýšit efektivitu vašeho zdravotnického provozu?
  • Chcete zavést nové služby pro poskytování zdravotní péče?

Vanda vytváří technologické ochranné zóny, které snižují dopady respiračních virových nákaz na kvalitu života a zmenšují ekonomické ztráty firem kvůli výpadkům celých segmentů hospodářství. První zóna zajišťuje monitorování a predikce šíření virových respiračních nákaz v okolí. Druhá zóna průběžné sleduje fyzickou kondici a změny biomarkerů s ohledem na možné ohrožení virovou nákazou. Třetí zóna zajišťuje predikci vzniku onemocnění, propojení se zdravotníky a eskalaci zdravotní péče.

VANDA

Novinky z PRINCIPAL Telemedicine

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace