Vzdialené monitorovanie pacientov pomocou IoT

  • Záleží vám na bezpečnosti pacientov?
  • Potrebujete zvýšiť efektívnosť svojej zdravotníckej prevádzky?
  • Chcete zaviesť nové služby pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti?