Využite služby manuálneho a automatizovaného testovania s dôrazom na používanie osvedčených metodík, ako sú RUP, ISTQB alebo Agile. Zameriavame sa na kľúčové koncepty traceability, good enough quality a risk-based analysis. Neustále zlepšujeme proces testovania pomocou cyklu Plan-Do-Check-Act.