Využite centralizované úložisko a ukladajte, spracovávajte a zabezpečte veľké objemy štruktúrovaných, čiastočne štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát. Podobne ako dátový sklad spracováva a ukladá dáta automaticky a opakovane. Na rozdiel od dátového skladu ale nedochádza k transformácii a konsolidácii dát, čím umožňuje uchovávať dáta v ich pôvodnej podobe.