Získavajte aktuálne, očistené a konsolidované dáta pochádzajúce z viacerých zdrojov z jedného miesta. Na rozdiel od dátových skladov, ktoré obsahujú údaje historizované, Data Hub obsahuje dáta maximálne čerstvé a umožňuje prácu s nimi v reálnom čase. Využite riešenie novej generácie, ktoré vychádza z integračného sveta a využíva API, dátové streamy (Kafka) a model publish/subscribe.