Zjednoťte terminológiu a zefektívnite prácu s dátami. Biznis slovník vám umožní definovať a zjednotiť význam biznisových termínov a výrazov v celej organizácii. Dátový slovník naproti tomu dokumentuje štruktúru, obsah, vzťahy a toky dát. Spoločne vám tieto slovníky uľahčia správu systémov, interpretáciu dát a ich konverziu na biznisovo relevantné informácie.