Dostaňte spoločnosť do cloudu bez starostí a straty dát. Pomôžeme vám s migráciou on-premise aplikácií do cloudového prostredia. Pripravíme pre vás infraštruktúru a pomôžeme vám s migráciou veľkého množstva dát vďaka nášmu vlastnému migračnému nástroju. Pred samotnou migráciou vám tiež pomôžeme s prípravou a čistením dát, automaticky premenujeme súbory a nastavíme prístupové práva.