Vzdialené monitorovanie pacientov pomocou IoT

  • Záleží vám na bezpečnosti pacientov?
  • Potrebujete zvýšiť efektívnosť svojej zdravotníckej prevádzky?
  • Chcete zaviesť nové služby pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti?

Penelope poskytuje budúcim matkám s vysokým krvným tlakom a rizikom vzniku preeklampsie užšie spojenie s lekárom a lepšie monitorovanie ich tehotenstva. Pomocou mobilnej aplikácie si pacientky zaznamenávajú hodnoty krvného tlaku, proteinuriu a ďalšie príznaky súvisiace s preeklampsiou. Pokročilá diagnostika využívajúca umelú inteligenciu a machine learning upozorňuje lekárov na potenciálne riziká vzniku ochorenia.

PENELOPE