Vzdialené monitorovanie pacientov pomocou IoT

  • Záleží vám na bezpečnosti pacientov?
  • Potrebujete zvýšiť efektívnosť svojej zdravotníckej prevádzky?
  • Chcete zaviesť nové služby pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti?

Digitálne terapie pre pacientov s Alzheimerovou chorobou monitorujú životné funkcie a aktivity pacientov, sledujú dodržiavanie denného režimu a vďaka nástrojom umelej inteligencie dokážu predpovedať rozsah progresie ochorenia. Digitálna terapia tiež usmerňuje tréning kognitívnych schopností. Umožňuje vytvárať liečebné plány pre jednotlivých pacientov a umožňuje rodinám a zdravotníckym pracovníkom získať väčšiu kontrolu nad priebehom ochorenia. Je určený pre ľudí v domácej starostlivosti, pre ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov.

AJPACH