Vzdialené monitorovanie pacientov pomocou IoT

  • Záleží vám na bezpečnosti pacientov?
  • Potrebujete zvýšiť efektívnosť svojej zdravotníckej prevádzky?
  • Chcete zaviesť nové služby pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti?

ActiVeRsum sa zameriava na úzke prepojenie hravej zábavy a klasickej rehabilitácie. Využíva pozitívny vplyv virtuálnej reality na psychický a fyzický stav rehabilitovaných osôb, čím podporuje sebestačnosť klientov. ActiVeRsum dokáže zaznamenávať klasické herné parametre, ako je čas, rýchlosť a vzdialenosť, ale aj rehabilitačné údaje, napríklad rozsah alebo symetriu pohybu. Naším cieľom je doplniť a spestriť tradičnú rehabilitáciu tak, aby bola dostupná kedykoľvek, kdekoľvek a komukoľvek.

ActiVeRsum