Výsledkem analýzy připravenosti bylo zhodnocení, jak je banka připravena na spuštění programu Fénix a co je potřeba k tomu, aby mohl být program spuštěn a mohlo se začít pracovat na stanovených cílech.

Obchodní příležitosti

Národní rozvojová banka, a.s., je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu. NRB usnadňuje přístup ke komerčním úvěrům a nabízí poradenství v oblasti financování podniků a úspor energií. Vedle toho poskytuje městům, obcím a krajům financování a poradenství spojené s přípravou infrastrukturních projektů, případně energeticky úsporných opatření. Nejen z těchto důvodů musí Banka neustále inovovat své portfolio a přístup k zákazníkům.

Rozvojové oblasti

  • Produktová expanze – nové programy v rámci banky, nové produkty, rozšíření portfolia do nových oblastí, poradenství
  • Efektivita – flexibilita, digitalizace, time to market, automatizace
  • Modernizace banky – nové sídlo banky, reinženýring organizačního uspořádání a procesů banky, realizace technologické obměny IT systémů banky tak, aby odpovídaly současným standardům

Program Fénix

Cílem programu je transformovat vnitřní procesy, organizační uspořádání banky a přizpůsobit používané technologie tak, aby banka dokázala rychle a pružně reagovat na vnitřní i vnější podněty, např. na změny na trhu. Pro schopnost těchto změn je důležité, aby nákladově efektivní banka dokázala využívat disponibilních zdrojů v maximální možné míře.

Workshopy probíhaly se zástupci banky zodpovědnými za jednotlivé oblasti. Definovali jsme, co banka potřebuje pro jednotlivé streamy, jak se banka musí interně v těchto streamech připravit a co bude potřebovat na to, aby se dané streamy programu rozběhly a byly schopny dodávat do programu potřebné kapacity a plnění.

PRINCIPAL byl vybrán jako konzultační partner, který spolu s dedikovanými zástupci banky analyzuje, jak je banka interně připravena na program Fénix v rámci jednotlivých streamů:

Řízení realizace CBS, Provoz současných systémů, Integrace systémů, Produktová obměna, END to END procesy, Migrace dat, Programová a projektová metodologie, Organizační a procesní změn Testování, Business case včetně TCO, Lidské zdroje, Release management, Business architektura, Cílová IT aplikační architektura, Veřejné zakázky pro program Fénix, Funkční požadavky, Analýza rizik (CBS rizika), Postup a harmonogram náhrady současných systémů, Nefunkční požadavky, Systémový integrátor, Analýza rizik.

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace

logo Contractors

Hledáme nadšené lidi, kteří se chtějí přidat k našemu týmu a pomáhat nám vytvářet skvělá IT řešení.

Podívejte se jaké pozice aktuálně hledáme na centrále skupiny PRINCIPAL v České republice.

Pokračovat na portál Contractors.cz

Později