Řešení Principalu se zaměřuje na snížení destruktivních dopadů respiračních virových nákaz na kvalitu životů obyvatel a snížení ekonomických ztrát firem a organizací kvůli výpadkům celých segmentů hospodářství.

Naše komplexní řešení poskytuje potřebné technologické nástroje pro jednotlivé ochranné zóny:

  • první zóna zajišťuje široké monitorování a predikce šíření virových respiračních nákaz v blízkém i vzdáleném okolí jednotlivců
  • druhá zóna průběžné sleduje fyzickou kondici jednotlivců a změny jejich biomarkerů s ohledem na jejich zdravotní stav a možnou úroveň ohrožení virovou nákazou
  • třetí zóna pak zajišťuje predikci vzniku onemocnění, propojení se zdravotníky a eskalaci zdravotní péče.

S chráněnými subjekty naše řešení denně komunikuje ohledně hodnocení jejich zdravotního stavu, poskytne včasné upozornění před zhoršením podmínek pro jejich zdravé dýchání včetně varování před riziky možných virových respiračních onemocnění. Řešení navrhuje personifikovaná doporučení a odstupňovaná opatření k ochraně před šířící se nákazou a předvídá vznik nákazy a průběh onemocnění u jednotlivců, skupin a komunit a zajišťuje propojení se zdravotníky a na návazné zdravotní služby.

V oblasti zdravotnictví cílíme na využití technologických nástrojů umělé inteligence. Zejména nasazení prediktivního modelování rozšiřuje potenciál poskytovatelů zdravotní péče a zdravotnických organizací cílit na jednotlivé klienty v kritických okamžicích během jejich cesty potřebnou zdravotní péčí. Díky tomu může poskytovatel zajistit personalizovanou péči tak, aby odpovídala moderním modelům služeb zaměřených na individualitu pacienta.

VÝVOJ PLATFORMY PRO INTELIGENTNÍ DIGITÁLNÍ OCHRANU ZDRAVÍ A VÝZKUM DOPADŮ JEJÍHO NASAZENÍ NA EKONOMIKU

Projekt je zaměřen na vytvoření platformy zónové "digitální ochrany" monitorující výskyt a šíření virové nákazy. Bude monitorovat, vyhodnocovat, předvídat nástup a postup virové respirační nemoci pacientů a navrhovat léčbu. Bude podporovat rozhodování lékařů, navrhovat využití dalších zdrojů zdravotní péče. Platforma bude využívat neuronové sítě se zpětnou propagací, strojové učení a evoluční algoritmy výstupů k řízení digitální ochrany jednotlivců, skupin, a komunit před virovými nákazami.

Soubory ke stažení:

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace