V letech 2020-2022 se společnost zúčastnila projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců pod záštitou Evropského sociálního fondu. Na základě tohoto projektu byli proškoleni zaměstnanci za účelem zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.

Vzdělávání bylo uchopeno rozdělením na dvě velké oblasti kurzů, a to na hardskills témata pro zvýšení kvalifikace odborných technických pracovníků a softskills témata, která byla zaměřena na problematiku efektivnější komunikace na pracovišti, zvyšování osobní produktivity a snižování vlivu stresových faktorů. Konkrétní témata, ve kterých byli zaměstnanci proškoleni, jsou například Náročné rozhovory, Energy to Perform, Výkon a odpovědnost nebo Emoční inteligence.

Hardskillová školení byla rozdělena podle kompetencí na oblast Microsoft vývoje, analýzy, testingu a projektového řízení. V rámci Microsoft vývoje se účastníci ponořili do problematiky databází a SQL serveru, jeho architektury a administrace, naučili se jazyk DML pro manipulaci s daty. Analytici se zase zaměřili blíže na bussiness analýzu a modelování podnikových procesů (BPMN), jazyk UML nebo práci s požadavky a prezentaci výstupů analýzy.

Juniornější testeři se naučili jazyk SQL, Test analýzu nebo prošli Úvodem do integračního testování. Ti zkušenější si v rámci dotací udělali certifikaci STQB Foundation Level. Mezi další nabyté zkušenosti lze řadit také osvojení nástrojů SoapUI, Postman na API testování nebo využití Pythonu pro účely testingu. V rámci testingu nebylo opomenuto ani nyní velmi diskutované téma jako je automatizované testování.

V rámci projektového řízení jsme proškolili nováčky v oboru a zaměstnance, kteří přemýšleli nad změnou pracovní role, Úvodem do agility a stálice v tomto oboru pokročilejším kurzem Proffessional Scrum Master, který je přípravným kurzem na certifikaci PSM 1.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRINCIPAL ENGINEERING

Hlavním cílem projektu je navýšení odborné kvalifikace zaměstnanců a vylepšení jejich schopnosti spolupráce se zákazníky a partnery společnosti Principal engineering. Součástí projektu jsou i školení směřující k osobnímu rozvoji. Společnost PE dodává řešení v oblasti ICT. Vzhledem k rychlému rozvoji technologií v této oblasti a rovněž vzhledem k potřebě zachování konkurenceschopnosti firmy je nutné neustálé zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti a jejich schopnost týmové spolupráce.

Soubory ke stažení:

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace