DAD Platforma poskytuje prostředky pro práci s Diameter protokolem. Tento protokol je jedním ze základních komunikačních nástrojů vybraných prvků síťové infrastruktury telekomunikačních operátorů. Nad tímto protokolem jsou pak realizována jednotlivá řešení čili DAD Aplikace jako je např. PCRF či VoLTE, která již realizují vybranou business logiku za účelem zajištění požadované funkcionality, nad kterou je následně poskytovaná služba koncovému uživateli tj. telekomunikačnímu účastníkovi.

Diameter protokol je standardizovaný protokol, stejně tak i jednotlivé aplikace tohoto protokolu v rámci telekomunikačních operátorů jsou standardizované. Tato standardizace je většinou realizována na úrovni entit, na kterých participují jak telekomunikační operátoři, tak i dodavatelé síťových prvků (např. GSM Association). 

PLATFORMA APLIKACE

DAD Platforma je díky své unikátní architektuře velice flexibilní a umožňuje vytvářet požadované DAD Aplikace v kratším čase a s nižšími náklady. Zároveň umožňuje vytvářet aplikace, které budou poskytovat funkcionalitu, která je zákazníkem požadovaná a využitelná. V současné době mají zákazníci možnost si pořídit řešení, která jsou robustní a obsahují velké množství funkcionalit, které však reálně nevyužijí. S tím je spojena také výrazně vyšší pořizovací cena a zároveň i cena následného provozu. Zatímco DAD Aplikace tzv. mohou růst společně s potřebami zákazníka.Tato možnost rozvoje a růstu je dána další vlastností, a to je otevřenost DAD Platformy. Otevřenost je dostupná na 2 úrovních, kde první je samotná DAD Platforma. Zde je možné na nejnižší úrovni jednotlivých modulů (knihovny, SLL, konfigurace, …) provádět změny a tím poskytovat prostředky pro DAD Aplikace. Změnou na úrovni DAD Platformy je tak možné změnit či rozšířit fungování již hotových DAD Aplikací. Druhá úroveň se nachází na úrovni DAD Aplikace, které díky své jedinečné architektuře dané prostředky DAD platformy, je snadno rozvíjitelná a konfigurovatelná, a to i bez nutnosti změny přímo v programovém kódu.

V neposlední řadě je DAD Platforma univerzální a tím umožňuje vývoj jakýchkoliv aplikací nad Diameter protokolem. Platforma nabízí vývojářům již hotové programové bloky, které pak v rámci vývoje aplikace jen využívají, aniž by museli znát a programovat jednotlivá specifika. To samozřejmě vede k mnohem rychlejšímu vývoji. Z pohledu konkrétních aplikací je DAD Platformu možné využít pro vývoj již zmíněných aplikací PCRF a VoLTE, ale také pro tzv. DRA/DAE, která je nutná pro poskytování roamingových služeb. Dále pak pro tzv. aplikace Gxx, které umožňují nasazení různých konvergentních služeb tj. služeb, které využívají jak mobilní, tak fixní telekomunikační síť. Mezi další patří aplikace implementující S9 reference point (podpora roamingu pro VoLTE) a aplikace implementující Sy interface (podpora aplikací vyžadující online účtování).

ARCHITEKTURA

DAD Platforma se z pohledu architektury skládá z 5 základních částí:

  • DAD Knihovny (DAD Libraries - DADL)
  • DAD Konfigurace (DAD Configurations – DADC)
  • Jazyk Servisní Logiky (Service Logic Language – SLL)
  • Offline komponenty (Offline Components)
  • SPR (Subscriber Profile Repository)

MicrosoftTeams image

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace