Společně s kolegy z Fakulty Ekonomicko-správní a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice jsme dokončili dvouletý projekt PIDOZ - Platforma pro Inteligentní Digitální Ochranu Zdraví. Naším cílem bylo vytvořit a otestovat digitální nástroj, který by pomohl chránit lidi před infekčními chorobami dýchacích cest, včetně COVID-19. 

Využili jsme umělou inteligenci, telemedicínu, datové zdroje a další platformy k vývoji řešení, které jsme nazvali VANDA. Toto řešení má za úkol snižovat rizika infekčních onemocnění dýchacích cest pomocí více zónové ochrany. Naším hlavním zájmem bylo omezit negativní dopady respiračních virových infekcí na lidské životy a ekonomické ztráty firem a organizací, které jsou způsobeny výpadky pracovních sil v klíčových hospodářských oblastech.

Na základě našich zkušeností z předchozích výzkumných projektů jsme náš projekt PIDOZ rozdělili do tří etap. Díky tomu jsme byli schopni lépe organizovat přípravné práce a vývoj softwarového řešení VANDA spolu s výzkumnými částmi projektu.

V první etapě jsme se zaměřili na definici základního konceptu celého řešení a provedli analýzu technologické a výzkumné části projektu.

V druhé etapě projektu jsme spolupracovali s kolegy z Fakulty Ekonomicko-správní a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice na aktivaci technologických prvků ochranných zón v řešení VANDA a ověřovali jejich funkčnost. Současně jsme zkoumali, jak chránit zaměstnance před respiračními infekcemi v různých firmách a organizacích. Společně jsme implementovali řešení ve vybraných podnicích v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

V poslední třetí etapě projektu jsme se soustředili na vyladění, testování a zabezpečení celkového řešení VANDA, aby fungovalo spolehlivě a bezpečně v reálných podmínkách firem. Vytvořili jsme dokumentaci pro implementaci a provoz, včetně materiálů pro provozovatele a uživatele. V rámci výzkumné části projektu jsme dokončili výzkumné práce pro ověření hypotéz.

Projekt PIDOZ nejen vytvořil digitální řešení, ale také přispěl k unikátnímu výzkumu na národní i mezinárodní úrovni. Kolegové z UPCE zpracovali rozsáhlou výzkumnou zprávu a vědecké články, které budou publikovány v domácím i zahraničním vědeckém prostředí.

Náš systém AI VANDA dnes vytváří ochranné zóny, které snižují a chrání lidi před dopady respiračních virových nákaz na jejich kvalitu života a snižují ekonomické ztráty firem a organizací způsobené výpadky v hospodářských odvětvích. První zóna monitoruje a předpovídá šíření virových respiračních nákaz v okolí, ať už blízkém nebo vzdáleném. Druhá zóna sleduje fyzickou kondici jednotlivců a změny jejich biomarkerů, aby se zjistilo, jak jsou ohroženi virovou nákazou. Třetí zóna umožňuje předpovědět vznik onemocnění, spojit se se zdravotníky a efektivně využít zdravotní péče.

V rámci projektu jsme úspěšně prokázali, že nové digitální nástroje, včetně umělé inteligence, mohou pomoci řídit ochranu pracovníků před respiračními infekcemi ve firmách a organizacích. S dostupnými daty o šíření respiračních infekcí, o počasí, o pylových alergenech nebo dopravě můžeme provádět analýzu a predikci dalšího vývoje onemocnění. Tímto způsobem mohou podniky včas zasáhnout a přijmout vhodná opatření k snížení rizik a ochraně svých pracovních sil.

V rámci výzkumně vývojového projektu jsme si kromě řady nových technologií úspěšně vyzkoušeli možnost spolupráce mezi univerzitou a jejími fakultami. Bez efektivního zapojení všech členů projektových týmů bychom nedosáhli očekávaných výsledků projektu. Věříme, že jsme položili základy pro další budoucí dlouhodobou spolupráci.

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace

logo Contractors

Hledáme nadšené lidi, kteří se chtějí přidat k našemu týmu a pomáhat nám vytvářet skvělá IT řešení.

Podívejte se jaké pozice aktuálně hledáme na centrále skupiny PRINCIPAL v České republice.

Pokračovat na portál Contractors.cz

Později