Aplikace Penelope spadající pod platformu PRINCIPAL Telemedicine pomáhá od září lékařům z porodnice Nemocnice Šumperk s dohledem zdraví budoucích maminek.

Digitální řešení s využitím umělé inteligence se zaměřuje na včasný záchyt rostoucího rizika preeklampsie. Toto onemocnění je dnes jeden z nejzávažnějších stavů, který postihuje až deset procent všech těhotných žen. Projevuje se nezvladatelnými změnami krevního tlaku, které mohou vést až k předčasnému porodu.

Penelope je telemonitoringové řešení s umělou inteligencí pro podporu prenatální péče o rizikové těhotenství. Platforma umožňuje vzdálené měření krevního tlaku, hlášení symptomů preeklampsie a sdílení dalších informací s ošetřujícím lékařem. AI pomáhá lékaři s vyhodnocením symptomů. V pilotní fázi vývojového projektu se budou součinnosti platformy telemonitoringu, umělé inteligence a lékařů experimentálně ověřovat.

Preeklampsie je zákeřná v tom, že se může rozvinout během několika hodin i u do té doby úplně zdravé ženy s bezproblémovým těhotenstvím, ta se pak může snadno ocitnout v ohrožení života. V unikátním projektu Penelope budeme s využitím moderních technologií pro péči na dálku maminky dohlížet a posilovat tak prevenci proti následnému rozvoji nebezpečného onemocnění.

Pilotní fáze v nemocnici Šumperk potrvá 4 měsíce a účastní se ho 20 budoucích maminek. Během něj se bude ověřovat, že toto unikátní digitální řešení zefektivní prenatální péči u těhotných žen s rizikem preeklampsie. Penelope jednak pomáhá snížit zátěž pacientek s rizikovým těhotenství. Ty si provádí jednoduchá měření v domácím prostředí a nemusí cestovat na častá předepsaná vyšetření. Také snižuje zátěž zdravotníků, kteří kapacitně vyšetření a další péči o rizikově těhotné zajišťují. A konečně využití nástrojů umělé inteligence pak pomůže v souvislosti s dalšími známými skutečnostmi predikovat riziko vzniku preeklamsie a včas upozornit lékaře na ohrožení zdraví a života matky a plodu.

„Pro provoz cloudového řešení Penelope využíváme technologie Microsoft Azure. Díky tomu je řešení výkonově škálovatelné s vysokou úrovní bezpečnosti dat a v souladu s platnou legislativou. To pomáhá významně zkrátit dobu realizace projektů a snížení souvisejících nákladů,“ dodává Phillip Williamson, Produktový manažer PRINCIPAL Telemedicine.

K monitoringu krevního tlaku slouží budoucím maminkám klinicky certifikovaný tonometr s Bluetooth konektivitou. Naměřená data z tonometru jsou předávána do mobilní aplikace. Mobilní aplikace notifikuje pacientku k monitoringu tlaku a bílkovin v moči, k pravidelné medikaci, která snižuje riziko onemocnění. Z mobilní aplikace jsou dále přenášena přes datovou mobilní síť do cloudové aplikace v prostředí Microsoft Azure. Ke cloudové aplikaci a k uloženým datům mají přístup uživatelé v různých rolích (lékař, administrátor aj). Součástí cloudového řešení je neuronová síť, která uložená data vyhodnocuje v režimu učení s učitelem. Výstupem je pravděpodobnost vzniku náhlého nárůstu krevního tlaku. Indikace zvýšené pravděpodobnosti jsou předávány uživateli v roli lékař, který rozhoduje o dalším postupu v péči o těhotnou pacientku.

Projekt PENELOPE je financován z evropských fondů v rámci programu BOWI, který slouží k podpoře digitalizačních projektů a experimentů v oblastech transferu technologií. Principal engineering s. r. o. se do něj s projektem Penelope zapojil s Nemocnicí Šumperk.

logoBOWL

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace

logo Contractors

Hledáme nadšené lidi, kteří se chtějí přidat k našemu týmu a pomáhat nám vytvářet skvělá IT řešení.

Podívejte se jaké pozice aktuálně hledáme na centrále skupiny PRINCIPAL v České republice.

Pokračovat na portál Contractors.cz

Později