Státní podnik Horské lázně Karlova Studánka je historickým lázeňským místem, jehož počátky spadají až do 16. stol. Pro svoji jedinečnou polohu a léčivé klima je Karlova Studánka ideálním místem pro lázeňskou léčbu pacientů s indikací onkologického onemocnění a oběhového, dýchacího, nervového a pohybového ústrojí.

Díky řešení Principal Telemedicine mohou lázně svým klientům jako první v České republice nabídnout i péči podpořenou inovačními službami telemedicíny.

Potřeba zvýšení efektivity a ekonomickévýkonnosti lázní

Management lázní zvažoval širší obnovu svých digitálních prostředků k řízení lázeňského provozu. Bylo potřeba zvýšit efektivitu a ekonomickou výkonnost podniku a podobně zavést včasný a kvalitní reporting pro management. S ohledem na požadavky nové zdravotnické legislativy bylo rovněž třeba nastavit propojení na prostředí státní správy a na další poskytovatele zdravotní péče v rámci tuzemské nebo mezinárodní interoperability. Zároveň se hledaly inovační digitální nástroje, které by mohly podpořit zkvalitnění a zvýšení úrovně léčebné péče a pohodlí pacienta jako například nástroje telemedicíny a mobilní aplikace.

Využití výkonných digitálních nástrojů

Jako řešení bylo navrženo zavedení moderního lázeňského informačního systému, který by naplnil všechny potřeby v oblasti řízení dnešního businessu. Nový LIS měl rovněž umožnit efektivnější řízení lázeňské péče, a vedení zdravotní dokumentace v souvislosti s novou přicházející legislativou v oblasti digitalizace zdravotnictví. Možnosti léčebných postupů by měly dále rozšířit integrované nástroje telemedicíny. Ty by jednak pomáhaly vzdáleně hodnotit zdravotní stav pacientů a také díky mobilní aplikaci poskytovaly pacientům další potřebné informace. Nové prostředí by umožňovalo efektivní, standardizovanou, bezpečnoua legislativně čistou vzájemnou oboustrannou komunikaci zdravotnického zařízení s dalšími externími subjekty k zajištění tuzemské a mezinárodní interoperability. Pro toto zadání lázně zpracovaly projekt "eHealth integrační platforma pro Aplikační centrum telemedicíny Horské lázně Karlova Studánka s. p." a následně vypsaly výběrové řízení. Financování projektu by zajištěno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného Operačního Programu IROP, Výzvy č. 26.

Telemedicína podpoří kvalitní léčebnou péči

V průběhu dvouletého projektu byl v Horských lázních Karlova studánka zaveden a pro provoz lázní nastaven nový lázeňský informační systém spolu se systémem Principal telemedicine, který v roli subdodavatele zajistil Principal engineering. Řešení telemedicíny je integrované se zdravotnickou částí LIS a dle zadání zajišťuje úkoly pacientského portálu pro přístup pacientů či lékařů s ověřenou identitou ke zdravotní dokumentaci, jako je např. závěrečná lékařská zpráva apod. Díky propojení obou systémů může dále pacient z využívaných zařízení, jako je např. mobilní telefon nebo chytré hodinky, přenášet údaje do zdravotních záznamů pacienta. Zdravotník pak má díky datům přehled,
jaké mají na jednotlivé pacienty předepsané léčebné účinky. Pacienti mají ve svém chytrém telefonu přehled předepsaných procedur a záznamy z absolvovaných aktivit. Díky projektu dnes mohou Horské lázně Karlova studánka jako první lázně v České republice využívat při péči o své pacienty služeb telemedicíny.

Co o nás řekl klient

„Velmi mne těší dobrá pověst našich lázní ve vztahu ke kvalitě poskytovaných služeb, cenám a pohodlí našich klientů. Důvěry našich hostů si vážíme, proto je našim cílem neustále zlepšování a zkvalitňování péče a poskytovaných služeb. To máme na paměti i při rozvoji a zvyšování výkonnosti našich technologických systémů, které každodenní provoz našich lázní zajišťují. A i když je lázeňství velmi tradičním oborem, silně vnímáme potřebu využití inovačních digitálních nástrojů k dalšímu rozvoji naší lázeňské péče. Proto jsme k seznamu našich prvenství přidali nasazení telemedicíny a její propojení s lázeňským informačním systémem,“ uvedl Ing. Jan Poštulka, ředitel Horských lázní Karlova Studánka.

Využili jsme technologie Microsoft

S využitím technologií společnosti Microsoft jsme pro našeho klienta úspěšně vyvinuli hybridní řešení Principal telemedicine. Toto komplexní řešení kombinuje dvě klíčové části, které jednak operují on premise, tedy přímo v prostředí lázní. Další část řešení pracuje v cloudovém prostředí. Tato kombinace umožňuje pacientům a zdravotnickému personálu jednoduchý a bezproblémový přístup k důležitým datům a službám telemedicíny. Tímto hybridním přístupem jsme zajistili optimální výkonnost a bezpečnost celého systému Principal telemedicine pro klienta HLKS.

 „V našich řešeních trvale usilujeme o využití inovačních technologií. V Horských lázních Karlova Studánka, jsme našli klienta, který rozsah využití těchto technologií s vysokou profesionalitou ještě dále posouval ke zvýšení kvality svých služeb pro klienty lázní. Díky této spolupráci jsme mohli přispět k uvádění technologických inovací do velmi náročného oboru, jakým lázeňská péče bezesporu je,“ říká Miloš Tkáčik, General Manager společnosti Principal engineering.

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace

  • Provedení digitalizace firemních procesů se stalo nedílnou součástí moderního podnikání. Společnosti se snaží držet krok s dynamickým trhem a zároveň zlepšit svou konkurenceschopnost. Společnost Principal engineering není v tomto ohledu výjimkou. Ve snaze posunout se dál, než je pouhé rutinní zpracování ekonomické a obchodní agendy, se firma rozhodla pro ambiciózní projekt digitalizace firemních procesů. To ji pomůže využít potenciál zaměstnanců a jejich zkušeností k dosažení strategických cílů.

    Číst dále

  • Rádi bychom přivítali Michala Gallika, našeho nového kolegu, který se připojil k PRINCIPAL jako Sales Manager.

    Číst dále

  • Výsledkem analýzy připravenosti bylo zhodnocení, jak je banka připravena na spuštění programu Fénix a co je potřeba k tomu, aby mohl být program spuštěn a mohlo se začít pracovat na stanovených cílech.

    Číst dále

logo Contractors

Hledáme nadšené lidi, kteří se chtějí přidat k našemu týmu a pomáhat nám vytvářet skvělá IT řešení.

Podívejte se jaké pozice aktuálně hledáme na centrále skupiny PRINCIPAL v České republice.

Pokračovat na portál Contractors.cz

Později