V České republice trpí nějakou formou demence asi 170 000 lidí. Během následujících 30 let by se ale tento počet mohl podle odhadů odborníků dvojnásobit.

Jedním ze způsobů pomoci je naše digitální terapie pro pacienty postižené Alzheimerovou chorobou v rámci PRINCIPAL Telemedicine. Jak může pomoci nemocným a jejich rodinným příslušníkům? Co vše je možné na dálku u pacientů sledovat a trénovat? Na tyto otázky odpovídal kolega Petr Moláček.

Rozhovor probíhal v rámci chatu na portálu www.tyden.cz.

Jak se etablovala dálková medicína v ČR?

Před dlouhými pěti lety schválila vláda Národní strategii elektronického zdravotnictví. Telemedicína si v ní už tehdy našla své místo. Strategie vytýčila nezbytné kroky k prosazení telemedicínských postupů do prostředí českého zdravotnictví. Dlouho diskutovaný a letos v srpnu přijatý zákon o elektronizaci zdravotnictví se spokojil s příslibem vzniku technické základny eHealth. Další posun v deklaraci pravidel k intenzivnímu rozšíření telekonzultací, telediagnostiky nebo telemonitoringu se ale nekonal. V takto improvizovaných podmínkách českou telemedicínu přibližují alespoň na dohled evropskému standardu zatím hlavně soukromé firmy. Nicméně snad se v posledních měsících začíná rýsovat změna. V režii Ministerstva zdravotnictví zahájila činnost Pracovní skupina pro telemedicínu. Ta začíná připravovat hlavní prostředí pro využití vzdálené péče ohledně technických a zdravotnických standardů včetně financování zdravotními pojišťovnami.

Jsou i nějaké nevýhody dálkové medicíny?

Všechno má svoje pro i proti. Pro vzdálené poskytování zdravotní péče hovoří lepší využití času pacienta a lékaře nebo omezení kontaktu mezi pacienty v čekárně apod. Proti zase podstatně vyšší závislost na připojení, technice a elektřině. To znamená že potřebujete telefonní a internetové připojení, notebook, tablet nebo mobil a dostatečně nabitou baterku.

Jak digitální terapie může konkrétně zlepšit zdravotní stav pacientů s Alzheimerovou demencí?

Alzheimerova nemoc je progresivní neurodegenerativní onemocnění, kdy dochází k postupnému úbytku nervových buněk v mozku. Digitální terapie pro tento typ nemocí se zaměřují na to, aby pacientům v ranném stádiu nemoci pomohla co nejdéle s udržením paměti a vnímání reálného světa. To znamená že pomocí digitálních pomůcek pacienti s AD si procvičují svou paměť různými typy multimediálních testů. V těch může být zahrnuto jak procvičování názvů různých předmětů, nebo jmen rodinných příslušníků, zvuků okolního prostředí, zvířat apod. Výsledky testů jsou potom vyhodnocovány a porovnávány v čase. Podle našich zkušeností si pacienti terapii oblíbili, byli komunikativnější, soutěžili v testech a porovnávali si výsledky. Pacienti, kteří tento způsob terapie využívají, jsou podle zkušenosti ošetřujících lépe připraveni na další tzv aktivizační činnosti.

Je vhodná dálková medicína/digitální terapie na všechny typy demence?

Zatím jsme digitální terapii připravovali pro pacienty s AD. Využití pro další typy demence by bylo potřeba prodiskutovat s odborným lékařem.

Půjde v budoucnu diagnostikovat na dálku i Covid a infekční nemoci vůbec?

Určitě ano a věřím, že to nebude dlouho trvat. Technologie pro laboratorní vyšetření včetně okamžitého osobního využití jde obrovsky dopředu. Už dnes jsou vyvinuty doslova kapesní laboratoře. Ty využívají tzv. mikrofluidní čipy, které dokážou provádět potřebné analýzy doslova z kapiček krve. Podobně jako si pacienti s cukrovkou měří glykemii. A po propojení s vaším chytrým telefonem budete mít výsledek hned k dispozici.

Liší se nějak pojmy telehealth a telemedicína?

Tyto dva pojmy se dost často zaměňují ale také se do velké míry překrývají. Obecně je pojem telehealth vnímán jako poskytování služeb a informací, které souvisí se zdravím prostřednictvím elektronických informačních a telekomunikačních technologií. To umožňuje vzdálenou komunikaci pacienta se zdravotníkem. Nebo s další osobou, třeba zdravotní sestrou, která poskytuje péči, rady, připomínky, vzdělávání, intervenci, monitorování podobně. Telemedicína se někdy používá v omezenějším smyslu pro popis služeb souvisejících se vzdáleným výkonem zdravotní péče, k diagnostice nebo monitorování.

Jak náročná je vzdálená péče z hlediska hardwaru?

Běžně by jak pro pacienta i lékaře měly stačit osobní počítače, tablety nebo mobilní telefony, které lze připojit k internetu a mají kameru. Tedy lze s nimi zvládnout běžný videohovor. A také by měly mít bluetooth pro připojení běžných monitorovacích zařízení jako například tlakoměru, glukometru opět vybavených bluetooth apod.

Uvažuje se i o rozšíření systému na sledování jiných nemocí než demence?

Ano, podobné systémy se mohou používat například pro dohled nad kardiaky nebo pacienty s dalšími chronickými nemocemi. Ale také třeba i pro dohled budoucích maminek a jejich krevního tlaku nebo glykemie. V podstatě se uplatní všude, kde lékař při léčbě vychází z dlouhodoběji měřených hodnot laboratorních vyšetření nebo z přístrojových měření.

Co konkrétně systém u pacientů sleduje?

U pacientů s diagnostikovanou ranou fází Alzheimerovy choroby sleduje systém Digitální terapie především vývoj jejich rozpoznávacích (neboli kognitivních) funkcí. Takže jak se časem mění jejich paměť. Dále se ohlíží na jejich denní režim. To znamená, jak plní denní úkoly jako je strava, hygiena, oblékání, nákupy apod. Lze také sledovat jejich vitální funkce jako je srdeční tep nebo frekvence dechu. A také lze ohlížet na jejich polohu v bytě nebo mimo něj.

Spolupracujete i s nemocnicemi?

Ano s nemocnicemi spolupracujeme hlavně při vývoji nových telemedicínských řešení, které využívají na různých pracovištích v rámci jejich činnosti. Dále spolupracujeme se specializovanými pracovišti v oblasti domácí sociální péče apod.

Jak funguje přihlašování ke službě? Jde ji nějak objednat?

Služba se zatím neobjednává prostřednictvím veřejných webových stránek. Nastavujeme přístupy individuálně podle možností uživatele. V případě zájmu je možné napsat na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jak je to se zabezpečením přenášených dat?

K zabezpečení dat využíváme technické standardy předepsané pro zpracování zdravotních dat. Data jsou důsledně anonymizována a komunikace je šifrovaná.

Novinky z PRINCIPALu a IT

Získejte tipy a inspiraci pro urychlení své digitální transformace

logo Contractors

Hledáme nadšené lidi, kteří se chtějí přidat k našemu týmu a pomáhat nám vytvářet skvělá IT řešení.

Podívejte se jaké pozice aktuálně hledáme na centrále skupiny PRINCIPAL v České republice.

Pokračovat na portál Contractors.cz

Později