Vytvářejte aplikace bez složitých programovacích jazyků. Využijte vizuální integrované vývojové prostředí a obsáhlou sadu funkcionalit, která konsoliduje základní nástroje potřebné k „modelování“ a testování softwaru. Snižte náklady projektů a zvyšte efektivitu vývoje aplikací v čase.